page-header

Hakkımızda

Nişantaşı Eğitim Vakfı, Sürdürülebilir Toplumsal Fayda paradigması çerçevesinde yapılan çalışmalara destek olmak üzere Ece UYSAL ve Levent UYSAL tarafından Doç. Dr. Cevdet UYSAL ve Kıdemli Hakim Albay Süleyman TAKKECİ anısına kurulmuştur.

Vakfımızın temel amacı, gelecek nesillerin sorumluluğunu ön plana alarak günümüz kaynaklarını kullanırken sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Nişantaşı Eğitim Vakfı, Sosyal İnovasyon ve Sosyal Sorumluluk projelerini ana akım olarak ele almakta ve başta eğitim olmak üzere fayda odaklı interdisipliner faaliyetlere önem vermektedir.

Ülkemizin uluslararası ölçekte sürdürülebilir rekabet gücü elde etmesinde kritik başarı faktörünün eğitim olduğuna inanan Vakfımız, genç nesillerin eğitimine büyük derecede önem vermektedir. Bu çerçevede ülkemiz gençlerinin; sorumluluk sahibi, yenilikleri sürekli olarak çalışma ve üretim süreçlerine dahil edebilen, yaratıcı, üstün nitelikli ve temsil kabiliyeti yüksek birer birey olabilmeleri için var gücümüzle çalışmaktayız.

Özellikle ülkemizdeki genç nesillerin eğitiminin uluslararası standartların üstüne yükseltilmesi ve gençlerimizin her alanda daha iyi yetiştirilmesi ilkesini gözeten Vakfımız, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki öğretim kurumlan ile çözüm ortaklığı şeklinde iş birlikleri oluşturmaktadır. Diğer taraftan Vakfımız, teknolojik gelişmelerin büyük önem arz ettiği günümüz dünyasında genç nesillerin beklentilerini anlamayı ve onlara daha nitelikli alanlar açmayı öncelikleri arasına almıştır. Sürdürülebilir Toplumsal Fayda paradigması çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Nişantaşı Eğitim Vakfı; teknoloji odaklı eğitim, yenilenebilir enerji, güvenli gıda, akllı tarım, robotik cerrahi ve dijital dönüşüm gibi yeni nesil üretim yaklaşımlarını temel ilke edinen araştırma ve çalışmalara çeşitli kapsamlarda destekler sunmaktadır.

Toplumun değişen ve gelişen gereksinimlerine uygun olarak; eğitimde, teknolojide, kültürel alanda ve bilimde nitelikli insan kaynağının yetişmesine yönelik bir köprü olma vazifesini de kendisine ilke edinen Nişantaşı Eğitim Vakfı, farklı çözüm ortakları ile oluşturduğu tüm çalışmalarını Sosyal İnovasyon projeleri zemininde hayata geçirmeye devam etmektedir.

Back to top of page