page-header

Kurucu Mesajı

Her bir ülkenin temel amacı, sürdürülebilir kalkınma çalışmalarını tamamlayarak küresel ölçekte refah seviyesi yüksek bir toplum ve rekabet gücü yüksek bir ekonomi yaratmaktır. Bu yolculukta çok sayıda unsur olmakla birlikte, temel unsur eğitimdir.

Eğitim, belirli zaman dilimi veya belirli alan ile sınırlı bir faaliyet olmayıp, yaşam boyunca farklı dinamikler ve farklı bakış açıları gerektiren bir faaliyettir. Diğer taraftan eğitim, ulusal yeterlilikler ile sınırlı kalmayıp küresel birikim gerektiren bir yapıya dönüşmüştür. Küreselleşme ve bölgeselleşme hareketleri kendini eğitim alanında da hissettirerek eğitimin her düzeyine uluslararası bir nitelik kazandırmıştır.

Söz konusu bu uluslararası ortamda sürdürülebilir başarıyı sağlamanın yolu, Teknolojiye ve teknolojiyi kullanabilen İnsan Kaynağına sahip olmaktan geçmektedir. Teknolojiyi üreten veya tedarik ettiği teknolojiyi sürdürülebilir şekilde üretim süreçlerine dahil eden ülkeler, bu yoğun rekabetçi süreçte başarı elde edebilmektedirler.

Teknoloji; eğitim, sağlık, tarım, turizm, lojistik, otomotiv, telekomünikasyon ve havacılık gibi farklı sektörlerde yerini alarak yapay zeka, akıllı robot ve otomasyon uygulamalarıyla üretim süreçlerine dahil olmuştur. Eğitimin ve Sektörel faaliyetlerin bu Teknolojik Altyapılarla desteklenmesi özede ülke ekonomisinin genelde de küresel ekonominin sürdürülebilir bir yapıda kalkınmasına destek oluşturmaktadır.

Nişantaşı Eğitim Vakfı, Eğitim ve Teknoloji kavramlarını ön plana alarak özellikle genç kuşakların eğitiminin ve istihdamının etkin ve verimli bir altyapıda gerçekleşmesini kendine amaç edinmiştir. Bu çerçevede yükseköğretimde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi, Yaşam Boyu Eğitim Paradigması çerçevesinde toplumun tüm kesimlerine teknoloji tabanlı eğitimler verilmesi, Sosyal İnovasyon projeleri vasıtasıyla öğrencilerin sektör temsilcileri ile bir araya gelmesinin sağlanması ve Proje Döngüsü eğitimleriyle gençlerin sektöre hazırlanması Vakfımızın önceliklerini oluşturmaktadır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak işaret ettiği çağdaş Türk gençliği ile ülkemizin eğitimde, teknolojide, sanayide, sporda, kültür ve sanatta lider ülkeler konumuna erişeceğine inancım sonsuz. Sahip olduğumuz bu sorumluluklar ve ilkeler çerçevesinde Nişantaşı Eğitim Vakfı’nın Türkiye’nin temel sorunlarına çözümler üretecek donanımlı insan kaynağını yetiştirmeye devam edeceğini vurgulamak isterim.

Sürdürülebilir Sosyal İnovasyon çalışmaları geliştirerek farklı ve disiplinlerarası projeler gerçekleştirme yolculuğumuzda daha ileriye, güzele ve iyiye doğru hep birlikte yol alabilmemiz temennisiyle.

Dr. Levent UYSAL

Back to top of page